Cartografar Voltaire em Portugal e na Literatura Portuguesa

Les lettres d’Amabed (1769)